סדנה מעשית בנושא: תמחיר נכון ככלי לקבלת החלטות

גרסה להדפסהגרסה להדפסה


הסדנה משלבת בין ידע ופרקטיקה בשילוב תרגול מעשי דוגמאות וניסיון מעולם התעשייה

4 מפגשים ימי שני 11.11.19 - 02.12.19 בין השעות  14:00-18:00
התאחדות התעשיינים המרד 29 תל אביב קומה 16 אולם מושביץ


מטרת הסדנה: הקניית ידע וכלים מעשיים בנושאי תמחיר ותקציב במפעלי התעשייה, לצורך שיפור קבלת החלטות ניהוליות
ועסקיות בפעילות החברה, המבוססת על תמחור מדויק ועל תכנון תקציבי.

קהל יעד: מנכ"לים, סמנכ"לים, מנהלי כספים, חשבים וכלכלנים במפעלי תעשייה.

מנחה הסדנה: רו"ח אלי סנדרוביץ הינו בוגר תואר ראשון בחשבונאות למנהלים MBA
וסטטיסטיקה מאוניברסיטת תל אביב, ותואר שני במינהל עסקים גם מטעם אוניברסיטת תל אביב.
בעל הסמכה לרישיון רואה חשבון. לרו"ח סנדרוביץ כ 20- שנות ניסיון בניהול כספים בארגונים גדולים
ומובילים במשק הישראלי.

היקף התכנית: 20 שעות אקדמיות.

שכר הלימוד: מחיר לחברי התאחדות התעשיינים 1,350 ש"ח | מחיר לאחרים  3,800 ש"ח
המחיר כולל מע"מ
תעודה: תעודת גמר מטעם התאחדות התעשיינים והמי"ל תחולק בסיום הסדנה למשתתפים.

תכני הסדנה:
11.11.19 | מפגש 1
מבוא לתמחור ותקצוב | חשבונאות ניהולית לעומת חשבונאות פיננסית, מטרות התמחיר,
סיווג עלויות בתמחיר, הוצאות קבועות לעומת הוצאות משתנות, תמחיר ישיר לעומת
תמחיר ספיגה. העמסת יתר או העמסת חסר.

18.11.19 | מפגש 2
קבלת החלטות ניהוליות בהתאם לנתוני התמחיר:
-תמחיר הזמנה | העמסת עלויות עקיפות וחישוב הרווח הגולמי.
-תמחיר תהליך | חישוב מספר היחידות האקוויוולנטיות, אופן חישוב העלות.

25.11.19 | מפגש 3
תמחיר במבט כולל | העמסת עלויות של מחלקות שרות למחלקות הייצור, מציאת נקודת האיזון.

2.12.19 | מפגש 4
בחינת מצב החברה: נזילות החברה, ריווחיות, איתנות, יעילות תפעולית, הכרת אמות מידה פיננסיות וקובננטים
משחקים חשבונאיים ועיוותים בדוחות הכספיים, הכנת תוכנית עסקית ותקציב.


להרשמה>

לתשלום>

לפרטים נוספים:
danielb@industry.org.il ,03-5198867 , המכללה לניהול בתעשייה