קורס בניהול רכש בכיר CPM 10.09.19

                                                                                                              לתשלום>>          להרשמה>>
 


לפרטים נוספים מורן וקנין, המכללה לניהול בתעשייה, danielb@industry.org.il, טל' 054-9756001