אוהבים את הקיץ? בקיץ הקרוב כנראה תזיעו!

בעקבות תיקון קיגאלי לפרוטוקול מונטריאול, שנכנס לתוקף בינואר 2019 - המדינה אינה ערוכה דיה לקבלו וליישמו בענף המזגנים.

לאור חתימת הסכמי איכות סביבה אליהם מחויבת מדינת ישראל ותחילת השימוש בגז R32 במערכות קירור ומיזוג אויר, לא בוצע עד כה היערכות מוצלחת ובטוחה של המשק לסיכוני הבטיחות הכרוכים בשימוש בגז האמור.

כידוע תהליך שינוי מסוג זה הינו ארוך ומורכב על אחת כמה וכמה בענף של אלפי בעלי מקצוע שמרביתם אינם מאוגדים במסגרת מסודרת ובחודשי הקיץ מצטרפים אליהם עוד אלפי מתקינים וטכנאים מזדמנים.

נציין, כי מאומדן שערך ארגון אמון הציבור, לפי ניתוח נתוני תלונות על תקלות מיזוג אויר שנאספו מיבואני מיזוג אוויר גדולים ונתוני הפעילות בענף. עולה כי 53% מתקלות ההתקנה הן תקלות גז - מעל 25,000 תקלות גז בשנה.

כיוון שנתוני נציבות כבאות והצלה מראים, כי כבר כעת מתרחשות בממוצע יותר מ- 12 שריפות בחודש, שמקורן בתקלת חשמל במערכות מיזוג אויר, הרי שבשילוב עם שכיחות התקלות בשימוש בגז קירור, המעבר לגז נפיץ יצור סיכון עצום.

לאור כך החל מהשנה יש קיצוץ של 10% ביבוא גז 410. זה אומר שהיצרנים המקומיים נדרשים לפיתוח מזגנים עם הגז החדש 32R.

הדבר אינו אפשרי עבורם כל עוד משרד התשתיות לא פרסם עדכון לתקנות יעילות אנרגטית (מה שהם מחויבים לעשות עפ"י דוח מבקר המדינה), ועד כה אין התקדמות בנושא.

יצרני ענף המזגנים בישראל קוראים לפעול כדי לחבר את קצוות הממשל בישראל לפועל בתאום בין יד אחת החותמת על הסכמים ובין ידה השמאלית שמאפשר להוציאם אל הפועל באופן נכון תואם ומוצלח.

לכתבה שפורסמה בנושא ב-YNET לחץ כאן >>

לפרטים: גיל רגב gilr@industry.org.il , טל. 03-5198843