קורס סמנכ"לי כספים בתעשייה 26.03-11.06

מה בין הגבלים עסקיים לתחרות כלכלית? עיקרי הרפורמה ודיון בחובת הפיקוח החדשה
 עו"ד אבנר פינקלשטיין, שותף gornitzky

תפיסת תפקיד והקשר עם בעלי תפקידים
ממשל תאגידי ואחריות דיווחית
רו"ח רוני אלרואי

ניתוח דוחות כספיים כאמצעי לאיתור אורות אדומים בדיווח הכספי
רו"ח רוני אלרואי 

דיווח כספי בחברות ציבוריות על פי כללי הדיווח הכספי הבינלאומיים (IFRS)
רו"ח רוני אלרואי (LL.M)
2 באפריל, 2019

ניהול סיכונים בסביבה בלתי צפויה והרפתקנית
האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים 

ניהול סיכונים פיננסיים בעולם של ריבית אפס
פנחס טרבלסי מנהל המרכז לגידורים והשקעות
המערך המסחרי- בנק לאומי

תשלומי חובה לרשויות המקומיות
עו"ד עדי מוסקוביץ


היכן פוגשות הזכויות הפנסיוניות של העובדים את המעסיקים?
עושים סדר, נותנים כלים
לילך לוי סדוביץ,  מנהלת מטה פיתוח עסקי

היבטי מס בחוק עידוד השקעות הון
יפעת שעיה, שותפה מיסוי ישראלי KPMG סומך חייקין

ממשל תאגידי 'פיננסי' ודוחות כספיים
שרון ורקר-שגיא, שותפה

תכנון בחברה גלובלית תהליכים, שיטות ואתגרים
אלי אלבז כימיקלים לישראל 

איך צומחים בתקופה של אי ודאות?
עדי נוב, סמנכ"לית שיווק ופיתוח עסקי בססח

מחירי העברה
אריק איתן, מערך המיסוי הבינלאומי KPMG סומך חייקין