מועצת התעשיינים אירחה ב- 17.3.2019 את ראש מנה"ר אבי דדון לדיון על השלכות הסכם מט"ח הסיוע החדש עם ארה"ב על התעשייה המקומית.

מועצת התעשיינים אירחה ב- 17.3.2019 את ראש מנה"ר אבי דדון לדיון על השלכות הסכם מט"ח הסיוע החדש עם ארה"ב על התעשייה המקומית.

במסגרת המפגש סקר ראש מנה"ר את המבנה הארגוני של מנה"ר, את מערכת המכרזים שמנה"ר עובד מול ספקיו ואת הדגשים שהוא מנחה את קנייניו במטרה לשמר את התעשייה המקומית כחול לבן.

מנה"ר רוכש מידי שנה בהיקף של 11.5 מיליארד ₪ מהתעשיות המקומיות לצד עסקאות שהוא רוכש בדולרים עבור הצבא ע"י משלחת הרכש בניו יורק.

אבי דדון הדגיש כי הוא מבין היטב את ההשלכות החמורות שעלולות לפגוע דרמטית בעיקר בתעשיות הקטנות לאור הקיטון בתקציב השיקלי וכי הוא ומנה"ר עושים שורה של צעדים על מנת שהפגיעה תהיה קטנה ככל הניתן.

לדוגמא :

  1. הקמת דסק עסקים קטנים במנה"ר באוגוסט האחרון שתפקידו לסייע לעסקים קטנים אשר עובדים עם המשרד.
  2. מתן דגש כי קבלני המשנה יהיו ישראלים ולא רק הספקים הישראליים.
  3. שמירה על פרויקטים בעלי ערך מוסף גבוה "כחול לבן" כדוגמת פרויקט המרכבה.

בסוף הדיון הוצגו לראש מנה"ר שאלות מאת הקהל המתייחסות לתהליכי העבודה ספק – לקוח :

  • רכש של חו"ג בכספי מט"ח באמצעות משלחת הרכש בניו יורק.
  • חוק הטקסטיל הביטחוני.
  • עיכוב של מספר שנים בהוצאת מכרזים גדולים בתחום האלקטרוניקה .
  • שמירה על ספקי פרויקט המרכבה והרק"מ.

השתתפו במפגש : 70 תעשיינים.