סרט על חיבור ושילוב

לפניכם הסרט שהפקנו על חיבור ושילוב מפעלי התעשייה מהחברה הערבית לחברות ולפעילות בהתאחדות התעשיינים.

בסרט מופיעים חברי הוועדה המתנדבים לשילוב החברה הערבית וכן תעשיין ותיק שחבר בהתאחדות התעשיינים מזה שנים.

دمج المصنعين وصناعات المجتمع العربي باتحاد أرباب الصناعه