התאחדות התעשיינים ומערך הסייבר הלאומי, הגיעו לשורת הסכמות בנוגע לתזכיר חוק הגנת הסייבר הלאומי 10.12.18

10.12.18

הודעה לעיתונות

במסגרת שיתוף פעולה בין המגזר העסקי למערך הסייבר:

התאחדות התעשיינים ומערך הסייבר הלאומי, הגיעו לשורת הסכמות בנוגע לתזכיר חוק הגנת הסייבר הלאומי

התאחדות התעשיינים ומערך הסייבר הלאומי, הגיעו לשורת הסכמות בנוגע לתזכיר חוק הגנת הסייבר הלאומי. ההסכמות התקבלו בתום מפגש משותף של נשיא  ההתאחדות, מר שרגא ברוש, ראש מכלול עמידות במערך  מר רפאל פרנקו והיועץ המשפטי למערך, מר עמית אשכנזי, ובהמשך לשיח מעמיק ושיתוף פעולה שמתקיים באופן שוטף בין הצדדים.

במוקד ההסכמות סוכם כי מערך הסייבר הלאומי , אשר תפקידו המרכזי הינו שמירת הרציפות התפקודית של המשק מפני איומיי סייבר, יפעל בתחום הרגולציה ובתחום הטיפול בתקיפות, תוך מתן משנה רגישות לחשיבות הפעילות העסקית וצמצום הפגיעה בה, זאת תוך שמירה על המידע העסקי הסודי של העסק ולקוחותיו ויצירת מסגרת בקרה מראש ובדיעבד.

נשיא התאחדות התעשיינים, שרגא ברוש: "אנו מאמינים כי באמצעות הידברות והבנה הדדית בין המגזר העסקי למערך הסייבר הלאומי, נוכל להגן באופן הטוב ביותר על מדינת ישראל מהתקפות הסייבר, שנהפכו לאיום מתמשך וממשי על פעילות עסקים בישראל. אנו שמחים לדעת כי בעת התקפה, מערך הסייבר הלאומי יעמוד לצדנו, ובמידת הצורך יוכל לעזור במניעה והתגוננות יעילה, תוך שמירה על פרטיות החברה, תכניה ופעילותה הרציפה".

חברי ההתאחדות מבינים ומכירים בחשיבות ההיערכות להתמודדות עם תקיפות סייבר וקידום הגנת מרחב הסייבר במדינת ישראל , כאינטרס לאומי ביטחוני. המהווה בין היתר ערובה להבטחת רציפות הפעילות העסקית,  עם זאת ברצונם להבטיח שפעילות ההגנה שומרת על מסגרת האיזונים והבלמים המוכרת.

בהתאם לכך ההתאחדות ומערך הסייבר הלאומי סיכמו על תיקוני נוסח בתזכיר.

בין השאר הוסכם כי מערך הסייבר הלאומי ייתן עדיפות לביצוע טיפול עצמאי של הארגון הנתקף  או באמצעות גוף מתאים אחר לבחירתו, זאת תוך תיאום עם מערך הסייבר.

במקום שבו הארגון אינו מסוגל לבצע את הטיפול באופן אפקטיבי בעצמו. מערך הסייבר הלאומי יבצע פעולות לטיפול בתקיפה באמצעות צוותי התגובה שלו, פעולות מסוימות יחייבו אישור שיפוטי מראש.

מתוך הכרה משותפת של מעורבות מדינתית בהגנה, תוך שילוב ידיים וכוחות עם המגזר הפרטי,  סיכמו הצדדים  על המשך שיתוף פעולה,  תוך יצירת מנגנון איזונים ובלמים והימנעות ככל הניתן מהפרעה לפעילות העסקית ולקניין הרוחני של החברות.

מערך הסייבר הלאומי הדגיש כי הוא גוף הגנה ולא גוף אכיפת חוק או גוף מודיעין - ולכן רואה בגופי התעשייה שותפים פעילים למאמצי ההגנה על מרחב הסייבר, בכל הממשקים – בהיערכות לתקיפות, בשיתוף מידע על תקיפות, בשמירה על רציפות תפקודית ובחזרה לשגרה (ראו המלצות של מערך הסייבר למצבי חירום). 

מיכל תוסייה כהן, דוברת התאחדות התעשיינים בישראל

טל. 054-9491438     |     דוא"ל: Michalt@industry.org.il