יום עיון בנושא היערכות לשינויים בעולם ניהול הסיכונים הסביבתיים בתעשייה 28.01.19