קורס דירקטורים

מימון חברות ופרויקטים - תיאוריה, שוק ופרקטיקה
GIZA SINGER EVEN LTD

היערכות למיסים
רו"ח יואל טולדנו, 
שותף וראש אשכול בני ברק

תגמול בכירים
קורס מתקדם לדירקטורים ונושאי משרה

תהליכי מיזוגים ורכישות – היבטים עסקיים ופיננסיים
רו"ח אמיר שני שותף, מחלקת ליווי עסקאות(Advisory Deal)

מיסוי חברות
ואחריות מנהלים לעבירות מס שביצע
נושא משרה בתאגיד

הדמיית ישיבת דירקטוריון

התארגנות עובדים M.Firon & Co. Advocates

מיסים ודוחות כספיים
רו"ח יואל טולדנו, שותף וראש אשכול

היבטי מיסוי של תכניות הקצאת מניות ואופציות לעובדים
רחלי גוז-לביא, עו"ד (רו"ח)
עמית פולק מטלון ושות', פברואר 2019


חידושים ושינויים במערכת המיסוי הישראלית
רחלי גוז-לביא, עו"ד (רו"ח)
עמית פולק מטלון ושות', פברואר 2019


תגמול בכירים – היבטי מס
פישר, בכר, חן, וול, אוריון ושות' אורי למפרט, עו"ד (רו"ח)


ניהול משברים ואירועי סייבר בחברות וארגונים 
ד"ר ישי דרור

בקרה פנימית על הדיווח הכספי והגילוי
רועי פטל , רו"ח

נטוורקינג ומיתוג אישי בעידן של תחרות מתגברת 
מיכל מור, עו"ד 

איכות הסביבה ופיתוח בר קיימא
ניר קנטור מנהל איגוד הכימיה, פרמצבטיקה ואיכות הסביבה