השתלמות צפונית בדיני עבודה- קבלה לעבודה ופיטורין -26.12.18