יסודות הרובוטיקה התעשייתית למנהלים- הפתיחה ב19.11.18