קורס דירקטורים למנהלים בתעשייה בצפון- הפתיחה ב 16.10.18