התאחדות התעשיינים מבקרת  את המשרד להגנת הסביבה באירוע לציון עשור לחוק אוויר נקי 12.7.18

 

12.7.18

התאחדות התעשיינים מבקרת  את המשרד להגנת הסביבה באירוע לציון עשור לחוק אוויר נקי:

"חוק אוויר נקי כולל פגמים משמעותיים- הוא קיצוני ומחמיר ביחס למדינות ה- OECD ובמקרים רבים כלל אינו ישים"

בהתאחדות התעשיינים מבקשים כי החוק ישונה כך שיאפשר לתעשיינים לעמוד בדרישות - הן מבחינה טכנולוגית והן מבחינת משך זמן ביצוע ההשקעות להפחתת הפליטות

התאחדות התעשיינים יצאה הבוקר (ה') בביקורת קשה על יישום חוק אוויר נקי, באירוע שהתקיים לציון עשור לחוק בתל אביב. בהתאחדות התעשיינים טוענים כי מדובר בחוק אשר כולל פגמים משמעותיים. הוא קיצוני ומחמיר ביחס למדינות ה- OECD  ובמקרים רבים כלל אינו ישים.

"לטענת ההתאחדות, החוק אינו מידתי, ולא תואם את הרגולציה הנדרשת בעולם המפותח - הן בדרישות והן בלוחות הזמניים הלא ריאליים ליישום טכנולוגיות חדשות. התוצאה היא פגיעה בחוסנה של התעשייה הישראלית ופגיעה בכלכלת המדינה", כך אמר באירוע חבר הנהלת איגוד הכימיה בהתאחדות התעשיינים, גבי ביטון.

ביטון הדגיש וציין כי "אין פה שני צדדים, למרות שכך נוח לתאר את המציאות. התעשייה מעוניינת לעמוד בכללים, לקיים את החוקים, ולהפחית את השפעותיה הסביבתיות. עם זאת, על הכללים והחוקים להיות כאלו שמאפשרים לתעשייה לעמוד בהם - הן מבחינה טכנולוגית והן מבחינת משך זמן ביצוע ההשקעות להפחתת הפליטות".

לטענת ביטון, לקביעת רגולציה שאינה ברת מימוש ואינה תואמת את המקובל בעולם המפותח אין כל תכלית חיובית. היא מהווה כמובן פגיעה מהותית בתעשייה, אולם גם במשרד להגנת הסביבה, אשר נתפס כגורם שאינו מסוגל לאכוף וגם פגיעה בציבור הרחב, אשר חרד מהתעשייה  ודורש את סגירתה. לדברי ביטון, בשנים האחרונות התקיימה הידברות עם המשרד להגנת הסביבה וגורמים נוספים בעניין קידום הצעת חוק רישוי משולב. הצעת חוק זו התיימרה לתקן חלק מהתחלואים של חוק אוויר נקי. אולם התעשיינים נאלצו להתנגד להמשך קידום החוק, לאחר שראו שחלק מהעקרונות המהותיים אינם מקבלים ביטוי. לדבריו "אין זה אומר שלא צריך לקדם תיקונים לרגולציה הקיימת. אנו מקווים שנצליח להגיע להידברות עם כל הנוגעים בדבר על מנת להגיע לרגולציה שתואמת את עמדתנו".

 לאחר מכן מנה ביטון בשם התאחדות התעשיינים את הפגמים הרבים בחוק:

דרישות מחמירות ביחס למקובל בעולם: החוק  אמור לכאורה להתאים לרגולציה בעולם המפותח, אולם ביישומו בישראל ניתן לראות החמרות משמעותיות ביחס לקיים במדינות אירופה.  

היעדר ראיה הוליסטית: במדינות אירופה קיימת דירקטיבת IPPC משנת 1996. הדירקטיבה מתייחסת לראיה הוליסטית של מפעל ומתן דרישות בעת אחת לכל המדיה הסביבתית הרלוונטית למפעל. חוק האוויר הנקי הישראלי, שהוצע  בשנת 2005 ועבר בשנת 2008 , מתייחס לעומת זאת רק למדיה אחת ויחידה....האוויר. מציאות זו מלכתחילה אינה תואמת את הרגולציה האירופית, ואף אינה ראויה לתעשייה הישראלית, שכן התעשייה נאלצת להתמודד עם מספר גורמי רגולציה מתוך המשרד להגנת הסביבה, שאינם בהכרח מתואמים ביניהם, ואף נאלצים להתמודד עם מגוון רגולטורים נוספים מחוץ למשרד להגנת הסביבה, בעלי סמכויות לקבוע תנאים נוספים ואף סותרים לתנאים של המשרד להגנת הסביבה. זו מציאות בלתי נסבלת לתעשייה.

עול בירוקראטי: הכנת בקשה להיתר פליטה כרוכה בעבודה משמעותית שנדרשת למפעלים, תוך הכרח לשלב יועצים רבים וביצוע סקרים נרחבים. מעבר לעלויות הכבדות אותן נדרש המפעל לשאת, עליו לשאת בעלות נוספת , של אגרת אוויר נקי, בסכום שנע בין 200 אלף ש"ח לבין מאות אלפי ש"ח  . זוהי אגרה שמממנת את מנגנוני הפיקוח והבקרה של המשרד להגנת הסביבה, בהתעלמות מוחלטת מכך שהמפעל גם משלם מיסים למדינה, ומיסים אלו אמורים לממן גם את המנגנונים הללו.  יתר על כן מפעל המעוניין להוסיף ולהתחדש בתהליך ייצור נוסף או מוצר וקו ייצור נוסף נדרש ראשית לשלם אגרת איכות אויר ואח"כ לערוך סקרים, להתגבר על סבך ביורוקרטי ועם קבלת האישור להתחיל בהשקעה. זהו תמריץ למנוע התחדשות בתעשייה ולחפש פתרונות ייצור באירופה או ארה"ב (שם לפחות יש יציבות רגולטורית, בירוקרטיה הגיונית ואפשרות תכנון לתעשייה).

היעדר משאבים של הרגולטור: למשרד להגנת הסביבה הוקצו משאבים מוגבלים לבדיקת ואישור ההיתרים. המשמעות של כך הייתה שחלק מהדיונים בין המשרד לבין התעשייה לא לובנו עד סופם והתנאים שיצאו למפעלים היו מחמירים יתר על המידה בהשוואה לנדרש ממפעלים באירופה. חמור מכך, מסתבר שהמשרד להגנת הסביבה קבע תנאים למפעלים בהסתמך על טיוטות של מסמכי מדיניות אירופאים, ולא על נוסחים סופיים. היה לכך השפעה שלילית על התעשייה, שכן בדיעבד ניתן לציין שאותן טיוטות תוקנו באירופה ולבסוף היו פחות מחמירים ביחס לאותן דרישות שניתנו לתעשייה הישראלית.

 

 

 

מיכל תוסייה כהן, דוברת התאחדות התעשיינים בישראל

טל. 054-9491438     |     דוא"ל: michalt@industry.org.il