קורס נאמן בטיחות בתעשייה וחבר בוועדת בטיחות 08.10-12.11