יום עיון: מענקי מכינת מו"פ ומופ"ת לייצור מתקדם 23.07.18