הפניה לבקשת הערות הציבור לתקנות חובת המכרזים 

ביום חמישי האחרון 26.4.2018 הופץ להערות הציבור נוסח של טיוטת תקנות חובת מכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשע"ח 2018.

כידוע, תקנות אלה הן נגזרת של חוק חובת המכרזים ומטרתן הינה הגנה על תוצרת ישראלית.  התיקון המוצע בתקנות מבקש לקבוע מחדש מה ייחשב כמוצר ישראלי. 

נוסח התקנות מופץ להערות הציבור עד ליום ג' סיוון תשע"ח, 17.5.2018 הנכם מתבקשים להעביר הערות לתקנות לעו"ד מי טל פרי, מנהלת מטה כחול לבן בהתאחדות.  

לאגרת בנושא ולקישור לתקנות לחץ כאן