מצגות יום עיון: פתרונות בנושא חשמל לתעשייה – מונה נטו 13.02.18

 

הסדרת מונה נטו עוסקת בחיבור מערכת סולארית למבנה המחובר לרשת החשמל. ההסדרה מאפשרת לתעשייה לחסוך בעלויות החשמל, וכן לקזז עודפים בהתחשבנות מול חברת החשמל.

 

עקרונות למודל עסקי ״מונה נטו״ 

מונה נטו היבטי מימון

חיסכון בעלויות אנרגיה הקמת מתקן פוטוולטאי-עו"ד נדב אולגן

אנרגיה סולארית על גגות תעשיה - חוני קבלו