ISRAEL FIRST

כידוע, נשיא ארה"ב דונלד טרמפ חתם לאחרונה על הצווים הנשיאותיים המטילים מכס על יבוא פלדה בשיעור של 25% ומכס על יבוא אלומיניום בשיעור 10% לארה"ב.

כחלק מהצו נקבע כי מדינות יוכלו לנהל משא ומתן מול הממשל האמריקאי וזאת עד 15 יום ממועד החתימה כלומר עד ה-23 למרץ.

עפ"י בדיקות שערכנו מול משרד הכלכלה והתעשייה עולה כי ישנן משפחות שלמות של פריטי מכס הכלולות בצו וצפויות לעלות עקב צו זה.

כמו הרבה מדינות בעולם, גם תעשיות מישראל המייצאות לארה"ב כיום ובפוטנציאל ליצוא לארה"ב, צפויות להפגע קשות מעליית המכס.

עפ"י פריטי המכס שצפויים לעלות, מתברר שבשנת 2017, ייצאה ישראל לעולם אלומיניום בשווי של כ- 57 מיליון דולר, מתוכו 21 מיליון דולר רק לארה"ב.

במקביל, בפלדה, היצוא מישראל קטן יותר ומסתכם ב-12.6 מיליון דולר לעולם ו- 3.3 מיליון דולר לארה"ב.

אין זה סוד כי קושי רב מוטל על התעשיינים לייצא לארה"ב, וכעת מוטל חשש כבד על המשך היצוא שלהם לשם עם עליית המכס בפריטים אלו.

בנוסף "אין לחפש מטבע רק מתחת לפנס" היות וקיים פוטנציאל רב היום בתעשייה לייצא לארה"ב ועליית מכס זו צפויה להביא לכך שזה כבר לא ימומש.

פעלנו השבוע באופן ייזום בתיאום עם משרד הכלכלה והתעשייה מול חברות רלוונטיות הצפויות להיפגע ממהלך זה.

כעת אנו קוראים למשרדי הממשלה הנוגעים בדבר לפעול בדחיפות ובכל תוקף להחרגה מלאה של מדינת ישראל מהצו הנשיאותי לעליית המכס, כפי שדאגו ממשלות בקנדה במקסיקו ואף באוסטרליה.

AMERICA FIRST -   קבע נשיא ארה"ב לטובת התעשייה המקומית בארה"ב ופועל בכל המרץ לכך.

כעת יש לדאוג שגם הממשלה בישראל תדאג  שהתעשייה שלנו תהיה צומחת ומובילה וחלילה לא תדעך.

לרשימת פרטי המכס הצפויים לעלות באלומיניום ופלדה לחץ כאן (מקור משרד הכלכלה והתעשייה)  

ידיעות מהעיתונות:

 

 

 

לפרטים ניתן לפנות אל גיל רגב בטלפון 03-5198830 או במייל  gilr@industry.org.il