חדשות חשובות למפעלי התעשייה בכרמיאל - התקבל אישור להוזלת אגרת השמירה ועוד.

מנהלי מפעלי כרמיאל שלום רב,

בעקבות פעילות שיזמה התאחדות התעשיינים- מרחב צפון ואגף הכלכלה בהתאחדות התעשיינים מול עיריית כרמיאל ובשת"פ תעשיינים מובילים מכרמיאל, ניתן להציג התקדמות והישגים לא מבוטלים בנושא הקטנת ה"גזירה" של אגרת השמירה למפעלי תעשייה בכרמיאל.

אמנם היינו שמחים לביטול מלא של האגרה שרק רשויות בודדות בצפון יזמה גבייתה מלכתחילה, אך בהניתן מצב חדש שהוכל על מפעליכם החל מינואר 2017, ניתן לציין מספר הישגים:

1. נתקבל אישור להוזלת אגרת השמירה רטרואקטיבית מינואר 2017 ועד היום, לפי התעריף המוזל שאושר לאחרונה. המשמעות היא שמפעלים ששילמו מחיר מלא, צריכים להתקזז עם תשלומי האגרה העתידיים בהתאם. אלה שלא שילמו כלל, בהמתנה עד להגעה להסדר שהושג בימים אלו, יוכלו לשלם רטרואקטיבית בתעריף המוזל.

2. שונה חוק העזר העירוני לנושא אגרת השמירה ותעריפי אגרת השמירה למפעלים ומבנים שאינם למגורים. השינוי אושר על ידי משרד הפנים ומשרד המשפטים וחתום ע"י ראש העיר.

3. ירידה משמעותית בגביית אגרת השמירה. נכסים שאינם למגורים ושטחם מעל 1,000 מ"ר ועד 10,000 מ"ר ישלמו 1.33 ₪ למ"ר לשנה במקום 2.22. נכסים שאינם למגורים ששטחם מעל 10,000 מ"ר ישלמו 0.89 ₪ למ"ר לשנה כנ"ל.

4. יצא בימים האחרונים לפרסום בשקיפות מלאה תוכנית ההשקעות ותוכנית שיפור מערך האבטחה ובכלל זה תוכנית פריסת המצלמות באזורי התעשייה בכרמיאל נכון לחודש פברואר 2018.

מצאנו שהעירייה פתוחה לקשב אמיתי מול התעשיינים לקבל הערות והצעות ספציפיות לשיפורים נוספים במערך השמירה באזוריהם, שיפורים שיכולים לאפשר למפעלים גם להיכנס למו"מ על הוזלת הפרמיה מול חברות הביטוח.

חשוב לעדכן במידע זה את מנהלי הכספים והגורמים הרלוונטיים במפעליכם.

אבקש להודות למעורבים בפעילות, לנציגי המפעלים שנענו לקריאתנו והגיעו למפגש טעון עם העומדים בראש העירייה ולדיון שנערך שם על אגרת השמירה וסוגיות נוספות באזורי התעשייה בכרמיאל, לאלה שהשתתפו בישיבות התיאום והתייצבו לדגל, להתאחדות התעשיינים שהיתה ממובילי הדרישה לביטול/ הקלה של האגרה וגם לעיריית כרמיאל ובפרט הגב' שולה כהן, סגנית רוה"ע ומחזיקת תיק התעשייה על השת"פ והנכונות לקדם דברים.

יש עוד דרך ארוכה לשיפורים נוספים ודרישות מעיריית כרמיאל בשיפור התנאים הסביבתיים למפעלים שבתחומה. ביחד נמשיך לפעול במרץ, להשפיע ולהתחזק.

לפרטים נוספים ניתן ליצור איתי קשר בטלפון 04-8524202 או במייל leor@industry.org.il

חג שמח,

ליאור אפלבאום, מנהל

התאחדות התעשיינים- מרחב צפון