יום עיון: ניהול משברים בתקשרות בענף המזון 26.02.18