אגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים פנה בשם יצרניות המזון לממונה על ההגבלים העסקיים לקבלת אשור לחתימה על אמנה לפרסום אחראי 29/1/18

 

29.1.18

אגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים פנה בשם יצרניות המזון לממונה על ההגבלים העסקיים לקבלת אשור לחתימה על אמנה לפרסום אחראי

אגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים פנה הערב (ג') בשם יצרניות המזון לממונה על ההגבלים, על מנת לאפשר לחברות המזון בישראל לחתום באופן וולונטרי,  על אמנה בדבר פרסום ושיווק אחראי של מוצרי מזון לילדים, באמצעי המדיה השונים. זאת על פי העקרונות המקובלים בעולם.

  • במסגרת פעילות משרד הבריאות לקידום תזונה בריאה ואורח חיים בריא, הותקנו לאחרונה תקנות הסימון התזונתי, המחייבות, בין היתר, בחובת סימון בחזית האריזה של סמל מזון אדום (אחד או יותר), למזונות המכילים נתרן, סוכר או שומן רווי מעל רמה מסוימת הקבועה בהם. תקנות אלה קובעות, לראשונה, קריטריונים אחידים וברורים לשאלה מהו מזון עתיר שומן, סוכר או נתרן.
  • עניינה של האמנה הוא לקיחת אחריות ציבורית והתחייבות ערכית, כי פרסום ושיווק לילדים ובני נוער ייעשה תוך עידוד לצריכה אחראית ומתוך הכרה בחשיבות קידום אורח חיים בריא ופעיל בקרב בני נוער וילדים.
  • יש לציין כי קיימות אמנות דומות בעולם כגון דנמרק ומדינות האיחוד האירופי, אשר חתומות עליהן חברות מזון מובילות.
  • האמנה מתייחסת לכלל אמצעי המדיה וביניהם הגבלת פרסום ברשתות החברתיות והגבלת קריאה לפעולה שלא תכלול ילדים.

 

 

 

 

האמנה כוללת:

  • התחייבות שפרסום ושיווק לילדים ובני נוער ייעשה תוך עידוד לצריכה אחראית ומאוזנת ומתוך הכרה בחשיבות קידום אורח חיים בריא ופעיל בקרב בני נוער וילדים.
  • התחייבות להימנעות מפרסום לילדים מוצרי מזון, כמקובל במדינות המפותחות אשר אריזתם תסומן (או עתידה להיות מסומנת) ב"סמל מזון אדום" בהתאם לתקנות הגנה על בריאות הציבור (מזון)(סימון תזונתי), התשע"ח-2017.
  • הימנעות מקריאה לפעולה ברשתות חברתיות המיועדות לילדים והגבלת השתתפות באתרים המיועדים לילדים.
  • התייחסות לכלל אפיקי המדיה : טלוויזיה, רדיו, קולנוע, DVD\CD, תקשורת מודפסת, אתר האינטרנט של החברה ושל צדדים שלישיים ועוד,
  • בהעדר מידע אמין ביחס לשיעור הילדים בקהל היעד, ייעשה כל מאמץ לעשות שימוש בשפה ובטון שאינם מכוונים לילדים ולא נועדו למשוך את תשומת ליבם.

 

 

מיכל תוסייה כהן, דוברת התאחדות התעשיינים בישראל

טל. 054-9491438     |     דוא"ל: michalt@industry.org.il