אכרזת תקנים

21.1.18- פורסמו אכרזות בדבר החלפת תקנים רשמיים:

ת"י 909 – קפה נמס

ת"י 1103 – קפה טחון וקלוי

ת"י 1181 – מוצרי מאפה

ת"י 262 – פסטה

ת"י 1241 – תקן לחם

ת"י 1505 – טיפול במי שתייה

קישור לפרסום

 

אכרזות בדבר הסרת רשמיות מתקנים רשמיים-ת"י 54 ות"י 1248:

ת"י 54- בסיסים להכנת משקאות

ת"י 1248- אבקות להכנת משקאות

קישור לפרסום