סדנת אקסל: רמת רמת מתחילים 2 מפגשים 31.01.18 -07.02.18