מצגות קורס דירקטורים בתעשייה - 27.11.17 - 12.02.18

דיני חברות ומשלוש הכוחות בחברה בעלי מניות, דירקטוריון והנהלה: עו"ד מיכל מור, מנכ"לית משותפת איגוד הדירקטורים בישראל

תכנון אסטרטגי: פיליפ סיטבון שותף, GIL-CSC-יועץ אסטרטגי קבוצת BDO זיו האפט

נטוורקינג ומיתוג אישי בעידן של תחרות מתגברת: עו"ד מיכל מור מנכ"לית איגוד הדירקטורים

בקרה פנימית על הדיווח הכספי והגילוי: רו"ח רועי פטל

חוק איסור הלבנת הון לרבות אחריות דירקטורים: רו"ח אריאל פטל

מיסים ודו"חות כספיים: רו"ח יואל טולדנו

מימון וסוגיות מימון בשוק ההון: רו"ח איתן לוי, מנכ"ל אלפא פתרונות פיננסיים

תגמול בכירים: רו"ח קרן קיבוביץ משפטנית שותפה, מנהלת מחלקת תגמול BDO Consulting Group

ניהול משברים: ממשבר לצמיחה. ליזום - להצליח - לסייע להצליח: עצמון ראש איש עסקים

עסקאות בעלי עניין זווית הראייה של המיעוט: ארז ברק, רו"ח ומוסמך במשפטים

אורות אדומים וירוקים בבחינת דוחות כספיים נקודות לתשומת לב לדירקטורים ונושאי משרה ניר זיכלינסקי, רו"ח

היבטי מיסוי של תכניות הקצאת מניות ואופציות לעובדים: רחלי גוז-לביא, עו"ד (רו"ח) עמית, פולק, מטלון ושות

עקרונות ממשל תאגידי תקין וטיפים להתנהלות בדירקטוריון: עו"ד רעות אלפיה שותפה במחלקת החברות ושוק ההון
זיסמן, אהרוני, גייר ושות' עורכי דין

ניתוח דוחות כספיים אורות אדומים" בדוחות הכספיים: רו"ח ניר זיכלינסקי

דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של חברת סטאר נייט טכנולוגיות

דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של חברת קמור בע"מ

דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של חוף גיא בע"מ

ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה D&O LIABILITY INAURANCE סוגיות נבחרות: צביקה לנדוי,
עו"ד לנדוי יועצים לניהול סיכונים בע"מ

היבטי מס בעסקאות בינלאומיות המבוצעות על ידי תאגידים: איגוד הדירקטורים

ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה D&O LIABILITY INAURANCE סוגיות נבחרות 
עו"ד צביקה לנדוי לנגוי יועצים לניהול סיכונים בע"מ

התארגנות עובדים: משרד עו"ד פירון 

היבטי מס בעסקאות בינלאומיות המבוצעות על ידי תאגידים: איגוד הדירקטורים

תהליך הנפקה וההתנהלות לאחר הנפקה: ניר זיכלינסקי

קובץ אקסל - חוף גיא