הקלות נוספת בדרישות כיבוי אש לעסקים קיימים

 

1. התאחדות התעשיינים פועלת באופן שוטף בכדי להקל על הדרישות הרבות מרשויות הכבאות וההצלה.

 

2. בחודש יוני 2017 פורסמה איגרת לחברי התאחדות התעשיינים בדבר הקלה בדרישות כיבוי אש לבניינים קיימים, כאשר בוטלו הדרישות הבאות: מערכות לשחרור עשן, הפרדות אש, דרישות לפתחים ועמידות אש של שלד הבניין. 

 

3. לאחר מאמצים רבים, בשיתוף פעולה עם נציבות כיבוי אש, הושגו הקלות משמעותיות נוספות בתחום. במסגרת ההקלות החדשות מבנה אשר לא נדרש למתזים בדרישות ההיתר יהיה פטור מהחובה להתקין מערכת מתזים אם ניתנה לגביו הצהרת מהנדס כי הוא עומד במספר תנאים. לרשימת התנאים ופרטים נוספים על ההקלות החדשות לחץ כאן.

 

4. נמשיך לפעול למענכם, לצמצום הנטל הרגולטורי עם דגש בתחום כיבוי האש . בכל בעיה ושאלה בנושא אתם מוזמנים לפנות לרכז תחום כיבוי אש בהתאחדות התעשיינים, אלעד נצר בפלאפון 054-6291888 דוא"ל:   elad@industry.org.il .