מצגות מיום עיון מערכת שער עולמי וגורם כלכלי מאושר - 14.11.17

יום העיון התקיים במרכז הכנסים נמל אשדוד ועסק בנושאי:
"שער עולמי" – מערכת שמהווה בסיס למערך סחר החוץ של מדינת ישראל תוך פישוט הליכי הסחר, והתאמתם לסטנדרטים הגלובליים הצפויים
"גורם כלכלי מאושר" (AEO) - תכנית וולונטרית לפישוט והקלה על תהליכי הסחר הבין-לאומיים ולאבטחת שרשרת הסחר, אומצה ומנוהלת בישראל על ידי מינהל המכס.

פיילוט שער עולמי צביקה גלילי, אחראי שער עולמי, מינהל המכס

תהליך שחרור וצרופות במסגרת שער עולמי אבירם אברמוביץמנהל תחום בכיר תש"ר, מינהל המכס

תוכניות לפישוט הסחר "גורם כלכלי מאושר " ו -"יבואן מאושר " אבירם אברמוביץמנהל תחום בכיר תש"ר, מינהל המכס

תצהיר יבואן וערך טובין בעקבות שער עולמי עו״ד גיל נדל, שותף וראש תחום יבוא ויצוא, גולדפרב זליגמן