מצגות מיום עיון מיזוגים, רכישות והשבחת חברות – 24.07.17

יום העיון עסק: ניהול תהליכי מיזוגים, רכישות וכניסת משקיע אסטרטגי; בניית מתודולוגיה יישומית לארגון להשלמת התהליך; סקירת ההיבטים המשפטיים, המימוניים והאנושיים ליצירת סינרגיה מוצלחת

 לצפייה במצגות:

בדיקת הנאותות והשפעתה על מחיר העסקה- אמיר שני, בכיר בתחום ליווי השקעות, שותף, KPMG

 Sell – side בעסקת השקעה/מיזוג – היבטים משפטיים- שרית מוסייף, מומחית בתחום המיזוגים והרכישות, שותפה, M. Firon & Co.