תקנים ברוויזיה

♦ביקורת ציבורית  - ת"י 58 חלק 2.0: שימורי ירקות כבושים או מוחמצים:מלפפונים-  טיוטה
התייחסות ניתן להעביר אלינו עד ליום ה- 27/219 אך ורק על גבי טופס הערות

♦ביקורת ציבורית  - ת"י 730 - מוצרי עגבניות משומרות- טיוטה
התייחסות ניתן להעביר אלינו עד ליום ה- 12/2/19 אך ורק על גבי טופס הערות

♦ביקורת ציבורית  - ת"י 1291 - רכב להובלת מוצרי מזון בטמפרטורה מבוקרת- טיוטה
התייחסות ניתן להעביר אלינו עד ליום ה- 4/9/18 אך ורק על גבי טופס הערות

ביקורת ציבורית לרויזיה 650-1-0 עיסת קקאו ועוגת קקאו- טיוטה

התייחסות ניתן להעביר אלינו עד ליום ה- 7/8/18 אך ורק על גבי טופס הערות

ביקורת ציבורית לרויזיה לת"י 650 חלק 3.0: חמאת קקאו- טיוטה

התייחסות ניתן להעביר אלינו עד ליום ה- 7/8/18 אך ורק על גבי טופס הערות
♦ביקורת ציבורית לרויזיה 216-0-0 שמני מאכל צמחיים- טיוטה

התייחסות ניתן להעביר אלינו עד ליום ה- 5/8/18 אך ורק על גבי טופס ההערות

♦ביקורת ציבורית לרויזיה 285-0-0 מוצרי חלב מותססים- טיוטה

התייחסות ניתן להעביר אלינו עד ליום ה- 10/5/18 אך ורק על גבי טופס ההערות

♦ביקורת ציבורית לרויזיה 285-0-0 ג"ת 5 מוצרי חלב מותססים- טיוטה

התייחסות ניתן להעביר אלינו עד ליום ה- 10/5/18 אך ורק על גבי טופס ההערות

♦ביקורת ציבורית לגליון תיקון 1743-0-0 גבינות קשות למחצה- טיוטה

התייחסות ניתן להעביר אלינו עד ליום ה- 10/5/18 אך ורק על גבי טופס ההערות

♦ביקורת ציבורית לגליון תיקון 1361-0-0 גבינות מלוחות-טיוטה

התייחסות ניתן להעביר אלינו עד ליום ה- 10/5/18 אך ורק על גבי טופס ההערות

♦ביקורת ציבורית לגליון תיקון 323-0-0 חמאה-טיוטה

התייחסות ניתן להעביר אלינו עד ליום ה- 10/5/18 אך ורק על גבי טופס ההערות

♦ביקורת ציבורית לגליון תיקון 244-0-0 שמנת חמוצה-טיוטה

התייחסות ניתן להעביר אלינו עד ליום ה- 10/5/18 אך ורק על גבי טופס ההערות

♦ביקורת ציבורית לגליון תיקון 237-0-0 שמנת מתוקה- טיוטה

התייחסות ניתן להעביר אלינו עד ליום ה- 10/5/18 אך ורק על גבי טופס ההערות

♦ביקורת ציבורית לגליון תיקון 115-0-0 גבינות לבנות רכות- טיוטה

התייחסות ניתן להעביר אלינו עד ליום ה- 10/5/18 אך ורק על גבי טופס ההערות

♦ביקורת ציבורית להצעה 2202-1-0 דרישות מיקרוביולוגיות למוצרי מזון מוצרי מזון לתינוקות

התייחסות ניתן להעביר אלינו עד ליום ה- 22/3/18 אך ורק על גבי טופס הערות.

♦הצעה לת"י 6417 חלק 0.0: סילאן
1) טיוטת התקן

2) טופס הערות

הערות יתקבלו עד ליום 03/02/2018 אך ורק על גבי הטופס המצורף.

♦ביקורת ציבורית להצעת רוויזיה לת"י 877 חלק 1.0: ירקות מוקפאים:

1) טיוטה לת"י 877 חלק 1.0: ירקות מוקפאים.

2) טופס הערות.

התייחסות ניתן להעביר אלינו עד ליום ה- 22/01/2018  אך ורק על גבי טופס ההערות.
 

♦ביקורת ציבורית להצעות הרוויזיה לתקני שימורי הדגים ת"י 291 חלקים 1, 2 ו- 3:

1) ת"י 291 חלק 1: שימורי דגים: כללי: טיוטה, טופס.

2) ת"י 291 חלק 2: שימורי דגים: שימורי טונה ובוניטו: טיוטה, טופס.

3) ת"י 291 חלק 3: שימורי דגים: שימורי סרדינים: טיוטה, טופס.

הערות יתקבלו עד ליום 19/11/2017 אך ורק על גבי הטפסים המצורפים.