פסולת ומחזור

בהתאם לעקרון "אחריות יצרן מורחבת" חלות על המפעלים חובות נוספות, בין השאר הטיפול בפסולת מוצריהם ואריזות מוצריהם. 
התאחדות התעשיינים מלווה את הרגולציה המתפתחת בנושא (כגון חוק האריזות, חוק פסולת אלקטרונית ועוד) ומקדמת את ענף המיחזור, כמו כן מסייעת ההתאחדות באופן פרטני למפעלים למצוא פתרונות סביבתיים לפסולת ברשותם, לשיפור השפעות הסביבתיות לאורך חיי המוצר ולעמידה בדרישות הרגולציה.
- לסקירה על ענף המיחזור - לחצו כאן >>
- למידע אודות סיוע למפעלים בניתוח זרמי הפסולת השונים שלהם ותיווך למציאת פתרונות לטיפול בפסולות, לחצו כאן >>