ארכיון חדשות

הרפורמה ברישוי עסקים

כיום, רישוי עסקים מהווה את אחד מהחסמים הבירוקרטיים המשמעותיים ביותר. לאור הקשיים שחווה התעשייה בתחום, הושלם אישור תיקון 34 לחוק בסוף שנת 2018 המביא עימו הקלות רבות בתחום. מטרת המפגש הינה לפרט אודות התיקונים אשר אושרו, מועד כניסתם לתוקף והשלכותיהם על התעשייה בממשקים השונים מול נותני האישור ומול הרשויות המקומיות