מפגש מקצועי בנושא ארנונה והיטלי פיתוח במטה יהודה

05.09.19