התייעצות ציבורית: פנייתו של הממונה על התקינה בדבר הסרת רשמיות מתקן ישראלי ת"י 1152


רצ"ב פנייתו של הממונה על התקינה בדבר הסרת רשמיות מתקן ישראלי כלהלן:

ת"י 1152 – אבקות להכנת רפרפת (פודינג) וקריש (דצמבר 1981);

התייחסות ניתן להעביר אלינו עד לתאריך ה-2.1.2019.