יושרת נתונים - חיבור הנקודות לתמונה הגדולה. מפגש שני לשנת 2021 של קהילת עמיתים לאיכות ומצויינות 26.1.21

הנכם מוזמנים למפגש שני לשנת 2021 של קהילת עמיתים לאיכות ומצוינות בנושא

יושרת נתונים -Data Integrity חיבור הנקודות לתמונה הגדולה

המפגש יתקיים ביום שלישי 26.1.21 בין השעות 9:30-11:00 באמצעות הZOOM

סדר יום
9:30
התכנסות ופתיחה | שרון אנקר
9:40
יושרת נתונים - חיבור הנקודות לתמונה הגדולה | גלית ליסאי

נושא יושרת נתונים - Data Integrity, חיבור הנקודות לתמונה הגדולה, עוסק בדרישות אך בעיקר הבהרות על דרישות אותם הרשויות שהעלו כבר לפני 30 שנה. מטרת המפגש להציג את הקשר בין התמונה הגדולה העוסקת בניהול המידע בארגון וההקשרים הרלוונטים במסגרת הרגולציה אך לא רק. במפגש יוצגו הדרישות השונות, העקרונות והאתגרים איתם מתמודדות חברות שונות כחלק מהטמעת הדרישות.

10:45
דיון פתוח ושאלות

לפרטים נוספים, מרחב דרום | danaa@industry.org.il | 08-6466705

שרון אנקר | sharon.anker03@gmail.com