קידום חדשנות בתעשייה - צעדים לסיוע בתוכניות מו"פ

רשות החדשנות, בשיתוף אגף כלכלה ואיגוד תעשיות מתכת חשמל ותשתית בהתאחדות התעשיינים, מזמינים מפעלי ייצור מהענף להגיש בקשות לקבלת סיוע בתוכניות מו"פ וחדשנות טכנולוגית במסגרת מסלול הטבה מספר 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור.

אנו מציעים גם לך להצטרף וליהנות מסיוע כספי בהיקף 30% עד 70% מהוצאות המו"פ,

המיועד לחברות ייצור עבור קידום חדשנות בענף המתכת, ייצור מערכות ומכונות  לקול הקורא >>

  • להלן הקריטריונים העיקריים לזכאות לסיוע:
  • החברה לקראת תהליך חדשנות הכולל פיתוח מוצרים ו/או תהליכי ייצור חדשים
  • המפעל מוטה ייצור ונמנה עם אחד מענפי התעשייה
  • במפעלים מטכנולוגיה מעורב-עילי או עילי:
  • מספר עובדי הייצור הינו לפחות 30% מכלל העובדים (לא פחות מ3)
  • מספר עובדי המו"פ אינו עולה על 25 עובדים

מועד אחרון להגשת התוכנית: 4.01.21

בואו גם אתם לשמוע על זכאותכם לקבלת התמיכה!

בתאריך 14.12 בשעה 10:00 נקיים ישיבת ZOOM בהובלת הרשות לחדשנות "קידום חדשנות בתעשייה - צעדים לסיוע בתוכניות מו"פ"

סדר יום
יהודה הימן, סמנכ"ל, ומנהל איגוד תעשיות מתכת חשמל ותשתית, התאחדות התעשיינים
דר' מלכה ניר, ראש זירת ייצור מתקדם, הרשות לחדשנות
רונית אשל, מנהלת אסטרטגיה ופיתוח עסקי זירת ייצור מתקדם, רשות לחדשנות
שי אסל, מנהל טכנולוגי, מכון המתכות, הטכניון
אביב חצבני, סגן ר' אגף כלכלה, ומנהל יח' ייעוץ עסקי וחדשנות, התאחדות התעשיינים
שאלות ותשובות

לפרטים נוספים:

טל היבנר-פרץ, רשות החדשנות   Tal.HP@innovationisrael.org.il   03-7157938

רונית אשל, רשות החדשנות    ronit.eshel@innovationisrael.org.il    03-7157936

אביב חצבני, סגן ר' אגף כלכלה, התאחדות התעשיינים,  052-6893720     avivh@industry.org.il

גיל רגב, איגוד תעשיות מתכת, התאחדות התעשיינים 050-9478743 gilr@industry.org.il