מפגש עם ראשות הכבאות במרחב דרום 2.6.22

הנכם מוזמנים ליום עיון בנושא הרגולציה בתחום כיבוי אש, בהשתתפות טפסר שמוליק פרידמן, מפקד מחוז דרום - הרשות הארצית לכבאות והצלה.

במסגרת יום העיון נסקור את השינויים הרגולטורים ומתן פתרונות לבעיות נפוצות בתחום דרישות כיבוי אש. יינתן זמן פרטני למענה על שאלות עם נציגי הרשות.

קהל יעד: מנכ"לים, סמנכ"לים, מנהלי מפעל, מנהלי תפעול ותחזוקה וממונה בטיחות במפעל תעשייה.

המפגש יתקיים ביום חמישי, 2.6.22, בין השעות 09:00-13:00, במשרדי מרחב דרום, הגורן 8 א.ת עומר

סדר יום
09:00-09:30
התכנסות ורישום
09:30-09:45
דברי פתיחה

אלעד נצר, מנהל המחלקה לייעוץ עסקי וחדשנות, אגף הכלכלה, התאחדות התעשיינים

דנה אופיר, מנהלת מרחב דרום, התאחדות התעשיינים

09:45-10:15
הצגת המחוז

מפקד מחוז דרום, טפסר, שמוליק פרידמן

10:15-10:45
מאפייני דליקות במפעלים – ניתוח, לקחים ומסקנות

רמ"ח הגנה מאש, טפסר משנה, יוסף (ספי) שמיר

10:45-11:00
הפסקה
11:00-11:20
חידושים והתייעלות בתהליך אישורי הכבאות למפעלים ועסקים

רמ"ח הגנה מאש, טפסר משנה, יוסף (ספי) שמיר

11:20-12:00
פאנל שיח חופשי ושאלות

כלל המשתתפים, מפקדי תחנות כיבוי ורמ"די הגנה מאש

12:00-12:15
סיכום

מפקד מחוז דרום, טפסר, שמוליק פרידמן

דנה אופיר, מנהלת מרחב דרום, התאחדות התעשיינים

12:15-13:00
פגישות אישיות 1:1 עם נציגי כיבוי אש (מותנה ברישום מראש)

רמ"ח הגנה מאש מחוז דרום

רמ"ד מרכז בדיקת תכניות (מב"ת) – ליאת מור יוסף.

רמ"ד הגנה מאש אשדוד – גיל נתיב

רמ"ד הגנה מאש אשקלון – מאיר דוד

רמ"ד הגנה מאש נתיבות – משה איליה

רמ"ד הגנה מאש באר שבע – אבי חזן

רמ"ד הגנה מאש דימונה – שוקרון מיכאל

לפרטים נוספים : שיר קורקין, מרחב דרום, 08-6466705, shirk@industry.org.il