קורס ניהול למנהלי ביניים וראשי צוותים בתעשייה

השקעה בהון האנושי של המפעל היא מפתח מרכזי להצלחה בשיפור כושר התחרות ובמעבר מהשקעה בהתחדשות לייצור מתקדם - לא פחות ובמידה מסוימת אף יותר מחדשנות טכנולוגית ומיכון.

מנהלי ביניים בתעשייה, הדרג הראשון בשרשרת הניהול, אחראים בשטח לתפוקות ולאיכות המוצרים של הארגון ונדרשים להתמודד עם ניהול שוטף בסביבה מורכבת "בין הפטיש לסדן" (בין "ההנהלה הבכירה" לעובדים ברצפת הייצור). הכשרת מנהלי הביניים חשובה לשיפור הביצועים האישיים והארגוניים.


מטרות הקורס
הקניית ידע, מיומנויות וכלים שיאפשרו למנהלים בדרג ביניים לפתח את יכולתם האישית לניהול אנשים בצורה יעילה ולהתמודדות טובה יותר עם היום-יום בעבודתם במפעל. 

קהל יעד
מנהלי פרויקטים, מנהלי מחלקות, ראשי צוותים, מנהלי משמרות ומנהלי עבודה בתעשייה היצרנית.
 

עלות הקורס
2,800 ש"ח  לחברי התאחדות התעשיינים
3,900 ש"ח לאחרים

 

לחץ כאן לתכנית הקורס
 


מועד אחרון להרשמה 31.10.22 ,יש להסדיר תשלום עד מועד המפגש הראשון
 

 

לפרטים נוספים: שיר פונדיברידר 054-6526642 | shirf@industry.org.il