יום עיון בנושא ארנונה והיטלי פיתוח 17.5

מפגש מקצועי בנושא ארנונה והיטלי פיתוח
יום שלישי | 17.5.22 | 09:30-13:00 | התאחדות התעשיינים - מרחב דרום, הגורן 8 א.ת עומר


במפגש נציג את הכלים לצווי ארנונה בדגש על דרום המדינה, חיוב מפעלים בארנונה, סוגיות של פטורים בארנונה, חיוב בהיטלי פיתוח וארנונה יזום ע"י הרשויות = סקר נכסים , סוגיית מול תאגידי מים וביוב ודיון פתוח לשאלות.

קהל יעד:
מנכ"לים, סמנכ"לי כספים, מנהלי כספים, כלכלנים וחשבים.


המפגש ללא עלות לחברי התאחדות התעשיינים אך מותנה בהרשמה מראש.
לחיצוניים העלות הינה 90 ש"ח כולל מע"מ.

סדר יום
09:30-10:00
התכנסות
התכנסות
10:00-10:05
דברי פתיחה
דברי פתיחה

דנה אופיר,מנהלת מרחב דרום, התאחדות התעשיינים

10:05-10:20
סקירת פעילות ההתאחדות בנושאי ארנונה ומיסוי מוניציפאלי
סקירת פעילות ההתאחדות בנושאי ארנונה ומיסוי מוניציפאלי

שני מרחיב -צדקה, כלכלנית המחלקה לייעוץ עסקי וחדשנות, אגף כלכלה, התאחדות התעשיינים

10:20-11:20
עו"ד מוטי איצקוביץ  -  שותף בעלים כץ גבע איצקוביץ עו"ד
עו"ד מוטי איצקוביץ - שותף בעלים כץ גבע איצקוביץ עו"ד

ארנונה מהי?

סוגיית מול תאגידי מים וביוב

11:20-11:30
הפסקה
הפסקה
11:30-12:15
עו"ד אלירן חליבה
עו"ד אלירן חליבה

דרכים להפחתת חיובי ארנונה.

סוגיות והבחנות בסיווגי ארנונה אפשריים למפעלי תעשייה ומלאכה

קנסות מנהליים הליכים פליליים (תכנון ובניה ורישוי עסקים)

דיון פתוח לשאלות

12:15-13:00
עו"ד (יועץ) חגי בורשטיין
עו"ד (יועץ) חגי בורשטיין

פיצול סיווגים במפעל תעשייתי

פטור לתעשייה חדשה-אימתי

תשלומי פיתוח תשתיות לרשויות ובפרט היטלי שצ"פ

חוקיות תיקוני שומה רטרואקטיביים בארנונה

דיון פתוח לשאלות

לפרטים נוספים: שיר קורקין, מרחב דרום | 08-6466705 | shirk@industry.org.il