אתגרים בשילוב סוללות לאגירת חשמל במשק החשמל
 
הודעה חשובה! 
הכנס נדחה, הודעה על מועד חדש תישלח בהמשך
 
כנס מקצועי בנושא:
אתגרים בשילוב סוללות לאגירת אנרגיה במשק החשמל
יום שני | 31.1.22 | 9:00-12:30 | אולם ע"ש מרק מושביץ, קומה 16, התאחדות התעשיינים | המרד 29, תל אביב
 
 
אנו מתכבדים להזמינכם למפגש של התאחדות התעשיינים בשיתוף עם חברת I-STORAGE  בנושא האתגרים בשילוב  סוללות לאגירת אנרגיה במשק החשמל
חברת I-STORAGE Energy Solutions מתמחה בשרשרת האספקה וההתקנה של סוללות לאגירת חשמל בבתים פרטיים, חברות מסחריות ותעשייה. החברה מציעה מגוון פתרונות לשילוב מתקני אגירה בהספקים וגדלים שונים, המותאמים לצורכי הלקוח תוך שילוב אמצעי ייצור פוטו וולטאים וגנרציה לייצור עצמי. מערכות אלו פועלות הן בסינכרון מול רשת החשמל והן באופן עצמי בתצורה של אי חשמלי, ונותנות מענה לשירותים נלווים בתחום האנרגיה הנדרשים לצרכנים.  
לאור חשיבות תחום האגירה למשק הישראלי, היעדים באנרגיות מתחדשות וההתפתחויות האחרונות במבנה תעריפי החשמל, ובהינתן העקרונות שפרסמה רשות החשמל במסגרת קול קורא לאסדרת השוק למתקני ייצור ואגירה ברשת החלוקה, נקיים כנס זה הממוקד בהיבטים השונים של שילוב אמצעי אגירה במפעלי תעשייה, וסקירת כוללת של הרגולציה והמדיניות בתחום.
במסגרת הכנס תוצג תמונה רחבה של המדיניות והרגולציה המתהווה בתחום על ידי נציגי משרד האנרגיה, רשות החשמל ומנהל המערכת. יוצגו בו בהרחבה היתרונות של שילוב מתקני אגירה ברשת ה-חשמל, ומודלים כלכליים המשלבים ייצור ואגירה בחצר הצרכן בסקטור התעשייתי.
 
 
ההשתתפות ללא עלות לחברי התאחדות התעשיינים אך מותנת בהרשמה מראש
**הכנס יתקיים במסגרת מגבלות הקורונה באותה עת, במידה ולא ניתן יהיה לקיימו בצורה פרונטלית, הוא יתקיים בזום**
סדר יום
9:00-9:15
התכנסות ורישום
9:15-9:30
דברי פתיחה

נתנאל היימן,  ראש אגף כלכלה, התאחדות התעשיינים

ד"ר אילן סולימאן, בעלים בחברות I-storage ,Iscon E&R   

איתן פרנס , מנכ"ל איגוד חברות אנרגיה ירוקה לישראל

9:30-10:00
התפתחות משק החשמל במקטע הייצור והאספקה – יעדים 2030

יוסי סוקולר, מנהל אגף אסדרה, רשות החשמל

10:00-10:30
אתגרים בשילוב מתקני ייצור ואגירה בחצר הצרכנים התעשייתיים

עוזי זרחייה, אגף תפ"ט, מנהל מערכת החשמל, נגה

10:30-11:00
טכנולוגיות לאגירת אנרגיה

ד"ר גדעון פרידמן, המדען הראשי במשרד האנרגיה

11:00-11:30
מודלים כלכליים ופתרונות טכנולוגיים משולבי מתקני אגירה

עודד אגמון, סמנכ"ל פיתוח עסקי, חברת אייסקון

11:30-12:00
יכולת אגירה בטכנולוגיות שונות

ברנמילר אנרגיה, אגירת חום וחישמול

חברת אוגווינד, אגירה יעילה באמצעות אוויר דחוס

ד"ר טן, אגירה יעילה לפאנלים של PV בעולם של שימוש מתרחב באנרגיה סולארית

12:00-12:20
המפעל החכם: אינטגרציה של ניטור, ייצור ואגירת אנרגיה

עופר מנוסביץ, שותף-מייסד, ניהול ופיתוח עסקי, אנרפרו ניהול ושירותי אנרגיה

12:20-12:30
סיכום, שאלות ותשובות

לפרטים נוספים,  מירב אנקורי, ראש תחום קלינטק ופיתוח עסקי, merava@industry.org.il