הצגת התוכנית הלאומית להתייעלות באנרגיה והפחתת פליטות גזי חממה

מוזמנות ומוזמנים לכנס שתקיים התאחדות התעשיינים בשיתוף עם משרדי האנרגיה, הכלכלה והתעשייה והגנת הסביבה,

להצגת התוכנית הלאומית להתייעלות באנרגיה והפחתת פליטות גזי חממה, כולל תוכנית התמריצים הייעודיים לנושא.

הכנס מיועד לחברות מהתעשייה המעוניינות לייעל את צריכת האנרגיה של המפעל ולהקטין את הוצאות האנרגיה שלהן, וכן ליזמים בתחומי ההתייעלות באנרגיה ופתרונות להפחתת פליטות.

 

האירוע יתקיים באמצעות אפליקציית זום ביום ד', 8.12.21, בין השעות 14:30-16:30. 

 

ההשתתפות הינה ללא עלות אך מותנית בהרשמה מראש 

**סדר היום כפוף לשינויים**

14:30
דברי פתיחה

מר ניר קנטור, מנהל איגוד הכימיה פרמצבטיקה ואיכות הסביבה, התאחדות התעשיינים

14:40

מר שלמה אטיאס, מנהל רשות ההשקעות, הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה, משרד הכלכלה והתעשייה

14:50

מר יחזקאל (חזי) ליפשיץ, סמנכ"ל תשתיות אנרגיה ומים, משרד האנרגיה

15:00

מר גיל פרואקטור, מנהל התוכנית הלאומית להפחתת פליטות גזי חממה, המשרד להגנת הסביבה

15:10
צרכים של התעשייה במעבר להתבסס על אנרגיה מקיימת

מר אבי ברנמילר, מנכ"ל ברנמילר אנרג'י בע"מ ויו"ר ענף פתרונות אנרגיה מקיימת בהתאחדות התעשיינים

15:25
הצגת התוכנית הלאומית להתייעלות באנרגיה ולהפחתת פליטות גזי חממה

מר יצחק יוניסי, מנהל תחום הנדסה, רישוי ותקינה, משרד האנרגיה

15:50
שיח פתוח ושאלות ותשובות בין התעשיינים לנציגי הממשלה
16:05
סיכום המפגש

מר נתנאל היימן, מנהל אגף כלכלה, התאחדות התעשיינים

לפרטים נוספים, מירב אנקורי, merava@industry.org.il