מיסוי מוניציפאלי וניהול נכסים 4.1.22
סדנה מקצועית בנושא 
מיסוי מוניציפאלי וניהול נכסים
יום שלישי | 4.1.22 | 9:30-13:30 | התאחדות התעשיינים, אולם מושביץ, קומה 16, המרד 29, תל אביב
 
התאחדות התעשיינים בשיתוף משרד עו"ד כץ, גבע, איצקוביץ (KGI ) מתכבדים להזמינך לסדנה מקצועית בנושא מיסוי מוניציפאלי וניהול נכסים.
 
מטרות הסדנה:
הקניית כלים מעשיים להתמודדות מול עלויות המיסוי המוניציפאלי (ארנונה, היטלים ואגרות, מים וביוב) המושתות ע"י הרשויות המקומיות, לשם מזעור נטל המיסים בהוצאות השוטפות של המפעל.
במהלך הסדנה יוצגו החוקים, התקנות ודרכי החישוב העומדים בבסיס החיובים השונים; פתרונות ודרכי התמודדות מעשיים מול החיובים; עדכוני פסיקה חדשים וחקיקה בתחום. הסדנה תכלול לימוד תיאורטי של הנושא בליווי הדגמות, הבהרות ותרגולי מעשי.
 
קהל יעד:
מנכ"לים, סמנכ"לי כספים, מנהלי נכסים, חשבים ומנהלי תפעול במפעלי תעשייה.
 
נושאי הסדנה:
מבוא לארנונה: קריאה והבנת צו ארנונה | סוגיית הסיווגים והשימושים בכלל, ובמפעלי התעשייה בפרט –  עדכוני פסיקה
סוגיות, הנחות ופטורים ייחודיים לעסקים בכלל ולתעשייה בפרט: שטחים פנויים – קרקע, שטח בנוי | תעשייה חדשה | נכס לא ראוי לשימוש | קרקע תפוסה | בנייה ללא היתר | שינויי סיווגים | חיובים רטרואקטיביים | חיוב מפעלים לרבות רחוב, משרדים, מיכלים | הסכמים מול רשויות מקומיות
התמודדות עם אגרות והיטלי פיתוח: חוקים וחוקי עזר | מהות החיוב ובסיס המס – סלילה, תיעול, מים וביוב, שצ"פ | התמודדות עם חיוב רטרואקטיבי בהיטלי פיתוח | מועדי תשלום/אירועי מס
סוגיות ייחודיות באגרות והיטלי פיתוח למפעלי תעשייה: ביצוע עצמי של תשתיות | תשתיות ישנות | התמודדות עם דרישות לתשלום
שפכי תעשיה 

דיון פתוח – משתתפי הקורס יעלו סוגיות ושאלות מהשטח

 

הסדנה ללא עלות לחברי התאחדות התעשיינים אך מותנה בהרשמה מראש.

לחיצוניים העלות הינה 90 ש"ח כולל מע"מ.

ריכוז אקדמי
ריכוז אקדמי
עו"ד מוטי איצקוביץ, שותף ובעלים, כץ, גבע, איצקוביץ משרד עורכי דין
בעל תואר במשפטים וחשבונאות, מייעץ ומלווה גופים בעלי פריסת נכסים רחבה בכל הנוגע למיסוי המוניציפאלי
(ארנונה, היטלי פיתוח, אגרות שונות).
בעל ניסיון של 20 שנים
 
עו"ד איצקוביץ מנהל מערך של הגשת מאות השגות, עררים, תביעות. מלווה מפעלים רבים, בעלי עסקים וכן יזמים וקבלנים שונים בכל הנוגע לחיובי אגרות והיטלים המוטלים עליהם ולרבות הגעה להסכמי פיתוח מוסכמים עם רשויות מקומיות שונות. עו"ד איצקוביץ מנהל הליכים בכל הערכאות ולרבות הליכים בנושא אגרות שמירה, אגרות אשפה וכיו"ב. כמו כן עו"ד איצקוביץ עוסק בנושאי תכנון ובניה לרבות מתן חוות דעת משפטיות בנושא.ייצג קבוצות תובעים רבות בענייני סעיף 197 לחוק התכנון והבניה וכן בענייני הפקעות שבוצעו על ידי מע"צ ורשויות התכנון וכן מתמחה בדיני רישוי עסקים והדין הפלילי בנושא הרישוי. בכלל הנושאים השיג עו"ד איצקוביץ חסכונות ותוצאות משמעותיים והשיב לנישומים כספים רבים.

לפרטים נוספים: המכללה לניהול בתעשייה, danaa@industry.org.il