סדנה למדריך ניהול סיכונים

המשרד להגנת הסביבה מקדם בשנים האחרונות פעולות לצורך שיפור הבטיחות במפעלים על ידי הפחתת הסיכונים ומניעתם ובכך לצמצם את הסיכונים לסביבה מאירועי חומרים מסוכנים.

בתוך כך בוצע תהליך של אימוץ דרקטיבת SEVESO  האירופאית. המפעלים הנדרשים לביצוע הליך ניהול סיכונים הינם מפעלים אשר מחזיקים בסוגי וכמויות חומרים מסוכנים העולים על הסף העליון בהתאם למדיניות SEVESO.

במהלך שנת 2020 – 2021 בוצע במסגרת זו פיילוט ניהול סיכונים בו לקחו חלק מספר מפעלים מצומצם. לאחר השלמת הפיילוט מתחיל המשרד יישום רחב יותר.

בהתאם למסמך ה- RIA הוחלט כי יישום מדיניות במפעלי סף עליון בהתאם לחלוקה חמש שנתית כאשר בהתחלה ניתן דגש על מפעלים כימיים וכן חלוקה בין מחוזות המשרד.

לאור כל האמור לעיל, אנו מקיימים סדנה בזום למדריך ניהול סיכונים שתתקיים ביום חמישי בתאריך ה-11/11/2021  בין השעות 12:00 – 13:30.

הסדנה מיועדת הן למפעלים שקיבלו מאיתנו מייל ניפרד וצפויים לקבל את הדרישה כבר בשנה הקרובה וכן חברות הרוצות להיות מוכנות ולהכיר את המדריך לפני קבלת הדרישה בהיתר הרעלים.

את הסדנה יעביר יבגני סופר, ראש תחום ניהול והערכת סיכונים ובהשתתפותה של רומי אבן דנן, ראש אגף חומרים מסוכנים. 

*הסדנה אינה כרוכה בתשלום אך מחייבת הרשמה מראש (קישור זום ישלח לנרשמים בלבד).

נשמח לראותכם !