מפגש בנושא ארנונה

במפגש נציג את הכלים המשפטיים להפחתה של המיסוי העירוני,

את הפטורים וההנחות לארנונה בתעשייה וכיצד מתכננים שנת תקציב בהיבטי ארנונה ועוד.

קהל יעד: מנכ"לים, סמנכ"לי כספים, מנהלי כספים, כלכלנים וחשבים.

סדר יום
10:00-10:05
דברי פתיחה
דברי פתיחה

אלעד נצר, מנהל המחלקה לכלכלת עסקים, התאחדות התעשיינים

10:05-10:30
כלים משפטיים להפחתה מקסימלית של המיסוי העירוני
כלים משפטיים להפחתה מקסימלית של המיסוי העירוני

עו"ד ורו"ח פיני גלעד, בן - אליעזר ושות', משרד עורכי דין

10:30-10:45 10:45-11:00
פטורים והנחות לתעשייה בקורונה ובכלל
פטורים והנחות לתעשייה בקורונה ובכלל

עו"ד ליטל מגור, בן - אליעזר ושות', משרד עורכי דין

תכנון שנת הכספים 2021 בהיבטי הארנונה

עו"ד ליטל מגור, בן - אליעזר ושות', משרד עורכי דין

11:00-11:30
התמודדות עם היטלי פיתוח המוטלים על התעשיה
התמודדות עם היטלי פיתוח המוטלים על התעשיה

עו"ד ורו"ח פיני גלעד, בן - אליעזר ושות', משרד עורכי דין

לפרטים נוספים: אלעד נצר, מנהל המחלקה לכלכלת עסקים, התאחדות התעשיינים, 050-7194700