היערכות להכנת תקציב 2022

היערכות להכנת תקציב שנתי 2022

יום שלישי | 5.10.21 |  10:00-12:00 | ZOOM

במפגש נציג תחזיות ומגמות לקראת שנת 2022 עבור אינדיקאטורים עיקריים להכנת תקציב שנתי לחברה, וסקירת עקרונות וכלים מעשיים בתחומים השונים בהכנת התקציב ותזרים מזומנים.

קהל היעד:
סמנכ"לי כספים, מנהלי כספים, חשבים, גזברים וכלכלנים במפעלי תעשייה.

 

המפגש ללא עלות לחברי התאחדות התעשיינים אך מותנה בהרשמה מראש.

לחיצוניים העלות הינה 90 ש"ח כולל מע"מ

 

סדר יום
10:00-10:15
מגמות, אומדנים ותחזיות כלכליות, עם דגש על תחום השכר, המחירים ושע"ח

מילה סויפר, מנהלת המחלקה למחקר כלכלי, אגף כלכלה, התאחדות התעשיינים

10:15-10:30
גידור שנת תקציב (חשיפות שע"ח ומחירי סחורות): טכניקות ומתודולוגיות עבודה

יוגב אליצור, יועץ ניהול סיכונים והשקעות בכיר במערך המסחרי, בנק לאומי

10:30-10:45
השקעות, מימון מענקים והמשכיות עסקית

אביב חצבני, ס.ראש אגף כלכלה ומנהל המחלקה ליעוץ עסקי וחדשנות, התאחדות התעשיינים

10:45-11:00
פרקטיקום לתכנון וגיבוש תקציב שנתי דינאמי
11:00-11:15
הערכת סיכונים והערכות לחיובים מוניציפליים בלתי צפויים

עו"ד עדי מוסקוביץ, מוסקוביץ, אזרואל - משרד עורכי דין

11:15-11:30
טיפול ההתאחדות בנושאים מוניציפאליים תחזית לתעריפי אנרגיה ומים

נתנאל היימן, ראש אגף עבודה, התאחדות התעשיינים

לפרטים, המכללה לניהול בתעשייה danaa@industry.org.il, 03-5198734