סוגיות בהגנת הפרטיות - 19.10.21
מפגש מקצועי בנושא סוגיות בהגנת הפרטיות ביחסי עבודה
יום שלישי | 19.10.21 | 10:00-12:00 | ZOOM
 
חוק היסוד קובע כי כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו, חוק הגנת הפרטיות קובע כי "לא יפגע אדם בפרטיות של זולתו, ללא הסכמתו". ההכרה בזכות לכבודו של האדם כוללת גם את זכותו של אדם כעובד לפרטיות במקום עבודתו.
 
הנכם מוזמנים למפגש מקצועי בו נדון בנושא וכן נשמע חידושי פסיקה וחקיקה ועדכונים בנושאי עבודה.
 
המפגש ללא עלות לחברי התאחדות התעשיינים אך מותנה בהרשמה מראש.
לחיצוניים העלות הינה 90 ש"ח כולל מע"מ
סדר יום
10:00-11:00
חידושי פסיקה וחקיקה ועדכונים בנושאי עבודה
חידושי פסיקה וחקיקה ועדכונים בנושאי עבודה

עו"ד מיכל וקסמן-חילי, ראש אגף עבודה ומשאבי אנוש, תאחדות התעשיינים

11:00-12:00
סוגיות בהגנת הפרטיות ביחסי עבודה
סוגיות בהגנת הפרטיות ביחסי עבודה

עו"ד תומר שוירמן, שותף, ראש תחום סייבר ופרטיות, ש. הורוביץ ושות'

לפרטים נוספים, המכללה לניהול בתעשייה, 03-5198734, danaa@industry.org.il