רכש כחול לבן- מטה מיוצר בישראל בשתפ מרחב צפון
סדר יום
10:30-11:00
התכנסות וכיבוד
11:00-11:05
דברי פתיחה

אריה (ריצ’י) ריכטמן, יו״ר מטה ׳מיוצר בישראל׳ בהתאחדות התעשיינים

11:05-11:25
כרמיאל רוכשת מיוצר בישראל

מר משה קונינסקי, ראש העיר כרמיאל

11:25-11:40
רכש רפאל מהתעשייה בישראל

גב' ורד זיסר, מנהלת רכש רפאל

11:40-12:00
התעשייה הישראלית - טכנולוגיות מתקדמות בשוק התעסוקה משתנה

מר דן פרת, מנכ"ל תעשיידע

12:00-12:10
הפסקת קפה וכיבוד
12:10-12:30
פעילות מטה כחול לבן במשרד הכלכלה והתעשייה

גב׳ רונה קוטלר, מנהלת מטה כחול-לבן במשרד הכלכלה והתעשייה

12:30-12:45
שירותי מטה 'מיוצר בישראל' בהתאחדות לתעשייני הצפון

עו״ד מי-טל פרי, מנהלת מטה ׳מיוצר בישראל׳ בהתאחדות התעשיינים

רועי ישראלי מנהל מרחב צפון, התאחדות התעשיינים

12:45-13:00
שיח חופשי ושאלות