הדרך לתעשייה 4.0 – תמריצים וחדשנות
סדר יום
12:00
התכנסות
12:15
דברי פתיחה

מר רועי ישראלי, מנהל מרחב צפון, התאחדות התעשיינים

12:20
הצגת התמיכה במעבר לייצור מתקדם

מר אביב חצבני, סגן ראש אגף כלכלה, התאחדות התעשיינים

12:45
הצגת מסלולי זירת ייצור מתקדם לתמיכה במו"פ

ד"ר מלכה ניר, ראש זירת ייצור מתקדם, רשות החדשנות

13:15
הצגת מסלולי רשות ההשקעות לתמיכה בהשקעות הוניות

הגב' לבנה זגורי, סגנית בכירה למנהל הרשות להשקעות וממונה מסלולי השקעות הון

13:45
הצגת מסלולי רשות ההשקעות לסיוע בקליטת עובדים חדשים

מר יגאל גורביץ', סגן בכיר למנהל הרשות ומנהל מסלולי תעסוקה ומסלולים מיוחדים

14:15
הצגת פעילות ומנגנוני הסיוע של מינהל תעשיות

ד"ר דוד אסף, מנהל אגף סביבה וקלינטק, משרד הכלכלה והתעשייה

 

14:35
שולחנות עגולים

לפרטים נוספים  טל נוי- שבח tals@industry.org.il