סדנה בנושא: תמחיר ככלי למינוף החלטות עסקיות

4 מפגשים פרונטאליים, 14.6-5.7, ימי שני, 14:00-18:00, רחוב המרד 29 ת"א, קומה 1  - אולם ישיבות.

שליטה והבנת חשיבות התמחיר בתהליכי עבודה, ייצור, שיווק ועוד תשפר את יעילות העסק בכל מדד עסקי ותקנה לו יתרון תחרותי וחשיבה נכונה בקבלת החלטות מבוססות תמחיר.

הסדנה תחשוף את המשתתפים להבנה מעמיקה של מהות התמחיר, שיטות תמחיר, מעקב ובקרה תקציבית, קביעת מדדים, בחינת כדאיות פרויקטים והיכולת לקבלת החלטות מבוססות תמחיר.

מטרות הסדנה:

הבנת מהות התמחיר ככלי לקביעת עלותם המדויקת של מוצרים או שירותים תעשייתיים בכל שלב משלבי הייצור או השירות.

הקניית ידע יישומי לבקרת מידת יעילותם של מפעל, יחידה, מחלקה או גוף ארגוני אחר לצורך שיפור ביצועים.

הבנת חשיבות התמחיר כבסיס לתכנון וקבלת החלטות ניהוליות בתחומי השיווק התפעול וקביעת מסגרות תקציביות.

עלויות:

לחברי התאחדות התעשיינים 1,560 ש"ח

לחיצוניים 3,850 ש"ח

המחיר אינו כולל מע"מ

תוכנית הסדנה:

14/06/21 - יסודות התמחיר - הכרת המסגרת המושגית, סוגי מלאי, תמחיר הזמנה, תמחיר תהליך, העמסת עלויות עקיפות, הרישום החשבונאי, העמסת חסר ויתר, ממוצע משוקלל ויחידות שוות ערך, תמחיר תקן, ניתוח סטיות.

21/06/21 - תמחיר מתקדם - תמחור בתנאי אי וודאות, שיטות לאומדנים, שיטות עיסקיות לייחוס עלויות, תמחור של רכש ומכרזים, תמחור של פעילות רב שנתית בהתבסס על ניתוחי שוק מתקדמים.

28/06/21 - תקציב - סוגי תקציב, כלים למעקב ובקרה, תכנון תקציב, ביצוע תקציב, תכנון פריטים חדשים, נקודות תורפה ודגשים בעת הכנת תקציב, הקשר בין תקציב לתכנית עבודה, הקשר בין תקציב לתזרים מזומנים, התקציב ככלי ניהולי.

05/07/21 - ניהול פיננסי וקבלת החלטות - חישובי ריבית, ערך נוכחי וערך עתידי, קריטריונים לקבלת החלטות בהשקעה (NPV , IRR. ROI), סדרות פיננסיות (חישוב תשואה אינסופית), מבוא לתורת ההשקעות.

לפרטים נוספים: יעל לוקש, 050-9478808, yael@industry.org.il

מנחה הסדנה

רו"ח ליאור אגאי, בעל תארים ראשון ושני בכלכלה, חשבונאות  משפטים מהאוניברסיטה העברית, מרצה בכיר באקדמיה, שותף בפירמת רואי חשבון,בעבר סמנכ"ל הכספים של אוניברסיטת ירושלים, היועץ הכלכלי למפכ"ל, מנהל בכיר במינהל הרכש הממשלתי