הקמת מבנים להשכרה לתעשייה עתירת הידע בישובי המיעוטים


פרטי המענק
 • שם המענק
  הקמת מבנים להשכרה לתעשייה עתירת הידע בישובי המיעוטים
 • מטרת המענק
  סיוע כספי להקמת מבני תעשייה
 • תנאי סף 1
  חברות טכנולוגיה עילית/ מעורבת עילית
 • תנאי סף 2
  שטח המבנה המינימלי יהיה 5,000 מ"ר
 • תנאי סף 3
  המבנה יוקם באחד מיישובי המיעוטים
 • רשות אחראית
  רשות ההשקעות
פרטים ליצירת קשר
 • שם
  דניאל פינטו / עומר ברוך
 • טלפון
  03-5198802 / 03-5198805
 • אימייל
  danielp@industry.org.il/ omerb@industry.org.il
תאור המענק

מטרת המסלול הינה לסייע בהקמת מבנים להשכרה ביישובי מיעוטים לתעשייה עתירת הידע וזאת על מנת לייצר מוקדי ידע וחדשנות בתוך יישובי המיעוטים .

תנאי המסלול:

1.המסלול מיועד לחברות הנכללות בסיווג תעשייה טכנולוגית עילית או מעורבת עילית לפי הגדרת הלמ"ס

2.שימוש הקרקע עליו יוקם המבנה יהיה תעשיית עתירת הידע

3.שטח המבנה שיוקם יהיה לפחות 5,000 מ"ר                                                                                                 

4.המבנה יוקם באחד מיישובי המיעוטים כמפורט בקישור : https://www.gov.il/BlobFolder/policy/economy-dgi-instructions-04-57/he/instructions_4-57_Ins4.57-appendix2.pdf

5.שיעור הסיוע שיינתן בגובה של עד 10 מיליון ש"ח או 20% מסך התוכנית המשוערת (הנמוך מביניהם)

 

להוראת המנכ"ל המלאה למסלול: https://www.gov.il/he/departments/policies/economy-dgi-instructions-04-57