שילוב מתמחים מהאוכלוסיה הערבית בתעשייה עתירת הידע


פרטי המענק
 • שם המענק
  שילוב מתמחים מהאוכלוסיה הערבית בתעשייה עתירת הידע
 • מטרת המענק
  סיוע בהשתתפות שכר העובדים
 • תנאי סף 1
  תעשייה טכנולוגית עילית או מעורבת עילית
 • תנאי סף 2
 • תנאי סף 3
 • רשות אחראית
  רשות ההשקעות
פרטים ליצירת קשר
 • שם
  דניאל פינטו / עומר ברוך
 • טלפון
  03-5198802 / 03-5198816
 • אימייל
  danielp@industry.org.il/ omerb@industry.org.il
תאור המענק

​במטרה לסייע בהגברת שילוב סטודנטים וסטודנטיות ואקדמאים ערבים, דרוזים, בדואים וצ'רקסים, הלומדים מקצועות טכנולוגיים בתעשייה עתירת ידע, גיבשה הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה מסלול סיוע לשילוב מתמחים בתעשייה זו.

במסגרת התכנית ניתן לקבל מימון בשיעור ממוצע של 35% משכר המתמחה ועד לתקרה של 13,000 ₪.                               כמו כן, עסק שישלב חמישה מתמחים לפחות, יהיה זכאי להגיש בקשה לקבלת סיוע חד פעמי בעבור הוצאות מנהלתיות, בסך של עד 10,000 ש"ח

תנאי התכנית:

א. המתמחה ייקלט בעסק בתוך תקופה של שישה חודשים מרגע קבלת הודעה על זכייה בתכנית.

ב. המתמחה יועסק לתקופה של 12 חודשים לפחות ועד 24 חודשים במקצוע טכנולוגי, בהיקף של 60 שעות חודשיות.

ג. שכרו של המתמחה יעמוד על 30 ₪ לשעה לכל הפחות

לחוזר המנכ"ל של התוכנית