סיוע לקליטת עובדים בעלי מוגבלות בתעשייה


פרטי המענק
 • שם המענק
  סיוע לקליטת עובדים בעלי מוגבלות בתעשייה
 • מטרת המענק
  סיוע בהשתתפות שכר העובדים
 • תנאי סף 1
  תקרת עלות שכר של 16,000 ש"ח לעובד
 • תנאי סף 2
  עלות השכר הממוצעת החודשית לעובד, לא תפחת משכר המינימום
 • תנאי סף 3
 • רשות אחראית
  רשות ההשקעות
פרטים ליצירת קשר
 • שם
  דניאל פינטו / עומר ברוך
 • טלפון
  03-5198802 / 03-5198805
 • אימייל
  danielp@industry.org.il/ omerb@industry.org.il
תאור המענק

מטרת התכנית להביא להעלאת אחוז המוגבלים המועסקים בתעשייה.

סבסוד שכר העובד לתקופה של 36 חודשים בשיעורים שונים מתוך עלות שכר העובד, ולא יותר מתקרת עלות שכר של 16,000 ש"ח

תנאי המסלול:

א. מינימום העסקה של עובדים חדשים:

בהקמת עסק – על מבקש הסיוע להעסיק לפחות 1 עובד חדש בהיקף של לפחות 33% אחוז משרה מלאה.                     בהרחבת עסק – על מבקש הסיוע להעסיק לפחות 1 עובד חדש בהיקף של לפחות 33% משרה מלאה מעבר למשרות הבסיס

ב. עלות השכר הממוצעת החודשית לעובד, במהלך תקופת ההפעלה, תהא כפי שהתחייב המבקש בבקשתו ולא תפחת משכר המינימום

לחוזר המנכ"ל של התוכנית